wyjątkowe miejsce

Co nas wyróżnia ?

Niewielkie klasy, psycholog obecny na każdych zajęciach, głęboka troska o jakość relacji z rodzicami. To tylko niektóre czynniki wpływające na wyjątkowość tego miejsca.

Kładziemy duży nacisk na rozwijanie umiejętności społecznych

Nasi uczniowie rozwijają kompetencje społeczne na równi ze zdobywaniem wiedzy szkolnej. Ustawicznie kształtujemy u dzieci umiejętności pozwalające na sprawne funkcjonowanie w coraz bardziej skomplikowanym środowisku społecznym. Podczas rozbudowanych treningów umiejętności społecznych zwracamy uwagę na to, jak rozpoznawać problemy i jak na nie reagować, uczymy poprawnego odczytywania potrzeb i intencji innych osób, skutecznego rozwiązywania konfliktów, a także innych kluczowych w tym zakresie umiejętności.

Dbamy o tworzenie koleżeńskich więzi i pozytywnych relacji z rówieśnikami

Tworzymy zespoły klasowe w taki sposób, by umożliwić naszym uczniom nawiązywanie pozytywnych i trwałych więzi z rówieśnikami. Inspirujemy podopiecznych do integracji i współpracy. Przyświeca nam cel, by każdy uczeń miał poczucie, że jest akceptowany i szanowany, a w razie potrzeby, że może liczyć na pomoc i wsparcie nauczyciela oraz kolegów.

Zapewniamy najlepsze warunki do nauki

Nasi podopieczni uczą się w małych, 4-6 osobowych klasach. Uczniowie mają możliwość kształtowania wystroju sal. Ważne jest dla nas to, by dzieci czuły się w szkole jak u siebie w domu. Dbamy, aby otoczenie, w którym spędzają codziennie dużo czasu, było przyjazne, bezpieczne i estetyczne. Aranżacja przestrzeni w naszej szkole ma pozytywny wpływ na przebieg i efektywność procesu edukacji i socjalizacji.

Na każdej lekcji obecny jest psycholog

Psychologowie o dużym doświadczeniu terapeutycznym pełnią rolę wychowawców i są obecni na każdej lekcji. Podczas zajęć czuwają nad motywacją i pozytywnymi zachowaniami uczniów.  Dysponując pogłębioną wiedzą o mocnych i słabych stronach ucznia, pomagają w zindywidualizowaniu procesu nauczania.

Dostosowujemy sposób prezentowania treści do potrzeb i zainteresowań uczniów

Stosujemy model edukacji oparty na doświadczeniu. Przekazywanie wiedzy łączymy z metodą eksperymentu, która pozwala uczniom badać i obserwować zjawiska oraz wyciągać na ich podstawie odkrywcze wnioski. Pojęcia abstrakcyjne przedstawiamy w sposób możliwie najbardziej konkretny. Często posługujemy się warsztatową formą zajęć, która pobudza do współpracy. Stosujemy metody uwzględniające i rozwijające zainteresowania naszych uczniów.

Dysponujemy nowoczesnymi i atrakcyjnymi pomocami naukowo - dydaktycznymi

Nasi nauczyciele z chęcią sięgają po pomoce multimedialne, które sprawiają, że proces kształcenia jest ciekawszy, a uczniowie osiągają znacznie lepsze wyniki w nauce. Umożliwiamy dostęp do nowoczesnych źródeł i narzędzi informacji. Korzystamy z tablic interaktywnych, tabletów, materiałów edukacyjnych dostępnych online. Pragniemy, aby zdobywanie wiedzy było ciekawe i budziło pozytywne emocje. Atutem naszej placówki edukacyjnej jest również biblioteka szkolna, angażująca uczniów w proces czytania oraz będąca dla nich atrakcyjnym miejscem rozrywki.  

Posiadamy bogatą ofertę autorskich zajęć fakultatywnych

Biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby dzieci z autyzmem stale rozwijamy ofertę zajęć dodatkowych. Mają one formę warsztatów pod czas których nasi uczniowie rozwijają swoją wiedzę o świecie, umiejętności społeczne i komunikacyjne, techniki uczenia się i wiele wiele innych.  Zapraszamy do zapoznania się z nimi

Zobacz więcej
Przykładamy najwyższą wagę do jakości relacji z rodzicami

Wiemy, że kluczem do sukcesu naszych uczniów jest współpraca szkoły i ich rodzin. Doceniając znaczenie wiedzy o dziecku, którą posiadają jego opiekunowie stawiamy na bezpośredni kontakt i stały przepływ informacji. Staramy się, aby osoby związane ze Szkołą Podstawową Stowarzyszenia DAR tworzyły zgraną społeczność, którą łączy wspólny cel, jakim jest pomoc naszym podopiecznym.

zapraszamy do kontaktu

Rekrutacja

Kluczem do stworzenia klasy, w której uczniowie będą mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał jest właściwy dobór dzieci. Dlatego tworzymy klasy możliwie jednorodne do których uczęszczają dzieci będące na podobnym poziomie funkcjonowania.

dowiedz się więcej