Obiady w szkole

W roku szkolnym 2019/2020 nasi uczniowie uczęszczają na obiady przygotowywane przez kuchnię SP nr 40 w budynku szkoły. Koszt jednego posiłku wynosi 7,90 zł. Płatności za obiady przyjmowane są z góry za cały miesiąc do 28 dnia miesiąca poprzedzającego na konto:

Stowarzyszenie Dzieci Autystyczne Razem
16 1240 5354 1111 0010 5584 8953
w tytule proszę wpisać  „imię i nazwisko ucznia - obiady"

W przypadku nieobecności ucznia, posiłki można odwołać do godziny 8.00 danego dnia w sekretariacie szkoły SP 40 lub telefonicznie pod nr 58 620 04 67.
Nadpłata za niewykorzystane obiady zostanie rozliczona w kolejnym miesiącu.

Zobacz również

Nasza oferta warsztatów dodatkowych i zajęć terapeutycznych każdego roku jest modyfikowana, udoskonalana i rozwijana. Jest różnorodna, jak nasi uczniowie.  Projektujemy zajęcia uwzględniając aktualne potrzeby konkretnych dzieci oraz efekty osiągnięte w poprzedzającym roku szkolnym.

zapraszamy do kontaktu

Rekrutacja trwa

Kluczem do stworzenia klasy, w której uczniowie będą mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał jest właściwy dobór dzieci. Dlatego tworzymy klasy możliwie jednorodne do których uczęszczają dzieci będące na podobnym poziomie funkcjonowania.

dowiedz się więcej