nauka samodzielności, odkrywanie pasji

Stowarzyszenie DAR

Stowarzyszenie Dzieci Autystyczne Razem jest organizacją pozarządową, której działania skupiają się wokół pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu.  Od  rozpoczęcia działalności, w styczniu 2014 roku, realizuje liczne inicjatywy, mające na celu szeroko pojęte wspieranie dzieci z autyzmem i ich rodzin. Obecnie najważniejszym zadaniem realizowanym przez Stowarzyszenie jest prowadzenie i dbanie o rozwój Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia DAR.

Stowarzyszenie Dzieci Autystyczne Razem
ul. Morska 509 (I piętro)
81-002 Gdynia
Numer konta: 16 1240 5354 1111 0010 5584 8953
KRS: 0000484905

Zobacz również

Nasza oferta warsztatów dodatkowych i zajęć terapeutycznych każdego roku jest modyfikowana, udoskonalana i rozwijana. Jest różnorodna, jak nasi uczniowie.  Projektujemy zajęcia uwzględniając aktualne potrzeby konkretnych dzieci oraz efekty osiągnięte w poprzedzającym roku szkolnym.

zapraszamy do kontaktu

Rekrutacja

Kluczem do stworzenia klasy, w której uczniowie będą mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał jest właściwy dobór dzieci. Dlatego tworzymy klasy możliwie jednorodne do których uczęszczają dzieci będące na podobnym poziomie funkcjonowania.

dowiedz się więcej