FAQ

Pytania i odpowiedzi

W jakim wieku przyjmujemy uczniów?
Jakie jest kryterium przyjmowania dzieci do klas?
Jakie dokumenty są wymagane aby przyjąć dziecko?
Czy uczą się u nas tylko dzieci z autyzmem?
Ile lat maksymalnie dziecko może się u nas uczyć?
Czy szkoła posiada internat?
zapraszamy do kontaktu

Rekrutacja

Kluczem do stworzenia klasy, w której uczniowie będą mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał jest właściwy dobór dzieci. Dlatego tworzymy klasy możliwie jednorodne do których uczęszczają dzieci będące na podobnym poziomie funkcjonowania.

dowiedz się więcej