specjaliści w zakresie autyzmu

Nasz zespół

Specjaliści pracujący w naszej szkole to nie tylko psychologowie, terapeuci z ponad 10 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem, ale i wykwalifikowani nauczyciele. Większość z nas posiada, oprócz kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu, ukończone dodatkowe kierunki studiów, takie jak pedagogika specjalna, edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera czy oligofrenopedagogika. Regularnie uczestniczymy w kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz najnowszych technik edukacyjnych.

Renata Puciłowska

Dyrektor szkoły

Dowiedz się więcej
Agnieszka Szelągowska-Kruk

Psycholog szkolny, Prezes Stowarzyszenia

Dowiedz się więcej
Monika Roučová

Dyrektor ds. administracyjnych, założycielka szkoły

Dowiedz się więcej
Kornelia Krajewska

Wicedyrektor, Psycholog

Agnieszka Borowiec

Chemia

Sylwia Banaszkiewicz

Edukacja wczesnoszkolna

Pani Maja

Język angielski

Dariusz Waśkowski

Geografia, Historia, WOS

Daria Grzonka

Psycholog, Wychowawca

Estera Jastrzębska

Psycholog

Kamil Kaluziński

Wf, Edukacja dla bezpieczeństwa

Ewelina Cholcha

Psycholog, Wychowawca

Paulina Szymborska - Karcz

Pedagog specjalny, Wychowawca

Katarzyna Łuka

Psycholog, Wychowawca

Krzysztof Marcinkowski

Język polski

Jolanta Zalewska

Religia, Etyka

Krystyna Baranowska

Informatyka

Zuzanna Rybicka

Psycholog, Wychowawca

Julia Łazarewicz

Logopeda

Magdalena Fierka

Psycholog, Wychowawca

Katarzyna Chełchowska

Plastyka, Technika, Muzyka

Aleksandra Klawikowska

Fizyka

Dominika Maniak

Psycholog, Wychowawca

Patrycja Nowicka

Psycholog, Wychowawca

Klaudia Wos

Zajęcia Rewalidacyjne

Paula Proena

Psycholog, Wychowawca

Jakub Kowalewski

Muzyka

Małgorzata Radtka

Matematyka

Izabela Rydzewska

Język Niemiecki