specjaliści w zakresie autyzmu

Nasz zespół

Specjaliści pracujący w naszej szkole to nie tylko psychologowie, terapeuci z ponad 10 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem, ale i wykwalifikowani nauczyciele. Większość z nas posiada, oprócz kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu, ukończone dodatkowe kierunki studiów, takie jak pedagogika specjalna, edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera czy oligofrenopedagogika. Regularnie uczestniczymy w kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz najnowszych technik edukacyjnych.

Renata Puciłowska

Dyrektor szkoły

Dowiedz się więcej
Agnieszka Szelągowska-Kruk

Psycholog szkolny, Prezes Stowarzyszenia

Dowiedz się więcej
Monika Roučová

Dyrektor ds. administracyjnych, założycielka szkoły

Dowiedz się więcej
Alicja Bigus

Biologia

Agnieszka Borowiec

Chemia

Grażyna Długokęcka

Edukacja wczesnoszkolna

Maja Głogowska - Helbik

Język angielski

Adriana Grono

Matematyka

Daria Grzonka

Psycholog, wychowawca

Estera Jastrzębska

Psycholog

Kamil Kaluziński

Wf, Edukacja dla bezpieczeństwa

Małgorzata Kęsicka

Muzyka, Język niemiecki

Magdalena Kostyk

Psycholog, wychowawca

Kornelia Krajewska

Psycholog, wychowawca

Katarzyna Łuka

Psycholog, wychowawca

Krzysztof Marcinkowski

Język polski

Małgorzata Mościcka

Fizyka

Dagmara Pelowska

Pedagog specjalny

Patrycja Ptaszyńska

Psycholog, wychowawca

Henryk Pytel

Matematyka

Renata Soboczyńska

Logopeda

Paulina Szymborska - Karcz

Język polski, zajęcia rewalidacyjne

Dariusz Waśkowski

Geografia

Ewelina Włodarczyk

Edukacja Wczesnoszkolna, Plastyka, Historia, Wiedza o społeczeństwie

Agata Wysocka

Psycholog, wychowawca

Jolanta Zalewska

Religia, etyka