dyrektor szkoły

Renata Puciłowska

Psycholog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog - pracę z dziećmi z autyzmem rozpoczęła w 2007 roku jeszcze podczas studiów na Uniwersytecie Gdańskim. Przez pierwsze trzy lata pracy zawodowej związana z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych, gdzie zdobywała doświadczenie prowadząc terapię indywidualną dzieci z autyzmem, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami zachowania oraz uczestnicząc w superwizjach, diagnozach, szkoleniach i obozach terapeutycznych. W 2009 Roku odbyła staż w Centrum Wczesnej Interwencji Krok po kroku w Warszawie, a od 2010 samodzielnie tworzy i realizuje programy terapeutyczne licznym klientom oraz współpracuje z Gdyńską Szkołą Społeczną. Współtwórczyni i działaczka Stowarzyszenia Dzieci Autystyczne Razem. Założycielka szkoły. W swojej pracy, pamiętając o różnorodnych potrzebach swoich podopiecznych, łączy wiele poznanych metod terapeutycznych, po to aby dzieci czyniły postępy na płaszczyźnie edukacyjnej i społecznej. Na co dzień kieruje się zasadą: 'Każde oddziaływanie terapeutyczne musi prowadzić do tego, aby dziecko osiągało sukcesy w przyszłości w warunkach naturalnych, kiedy już nie będzie nauczyciela, systemu motywacyjnego i sytuacji terapeutycznej.

Zobacz również

Nasza oferta warsztatów dodatkowych i zajęć terapeutycznych każdego roku jest modyfikowana, udoskonalana i rozwijana. Jest różnorodna, jak nasi uczniowie.  Projektujemy zajęcia uwzględniając aktualne potrzeby konkretnych dzieci oraz efekty osiągnięte w poprzedzającym roku szkolnym.