Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
do klasy 1 została zakończona.

tworzymy zespoły

Kluczem do stworzenia klasy, w której uczniowie będą mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał jest właściwy dobór dzieci. Dlatego tworzymy klasy możliwie jednorodne, do których uczęszczają dzieci będące na podobnym poziomie funkcjonowania. Taki model usprawnia przebieg nauki. Co równie istotne, zwiększamy przez to szanse zbudowania pozytywnych relacji z rówieśnikami – koleżeństwa, przyjaźni.

Etapy rekrutacji

1
Spotkanie z rodzicami

Podczas spotkania z Państwem staramy się jak najwięcej dowiedzieć o Waszym dziecku, jego potrzebach, możliwościach, mocnych i słabych stronach, doświadczeniach edukacyjnych. Opowiadamy o szkole, odpowiadamy na wszystkie nurtujące Państwa pytania, słuchamy Państwa sugestii.

2
Spotkanie z dzieckiem

Na spotkaniu psycholog ocenia gotowość dziecka do edukacji w naszej placówce. Na tym etapie niezbędne jest również dostarczenie przez Państwa posiadanych dokumentów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3
Dzień próbny

Cały dzień z rówieśnikami - zajęcia, warsztaty, przerwy, posiłki. Obserwujemy zachowanie, oceniamy czy nasza szkoła jest najwłaściwszym miejscem dla Państwa dziecka.

Podchodzimy indywidualnie do każdego dziecka, w związku z tym zdarza się nam  wprowadzać zmiany w proces rekrutacji tak, by możliwie najlepiej dostosować się do dziecka i Państwa potrzeb.