Czesne

Miesięczne czesne w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia DAR od września 2022 roku wynosi 750 zł.

W ramach tej opłaty uczeń ma zapewnione kształcenie, opiekę świetlicową oraz warsztaty i zajęcia dodatkowe. Płatności należy dokonywać do 10 dnia miesiąca na konto Stowarzyszenia:
BANK PEKAO S.A. 16 1240 5354 1111 0010 5584 8953

Zobacz również

Nasza oferta warsztatów dodatkowych i zajęć terapeutycznych każdego roku jest modyfikowana, udoskonalana i rozwijana. Jest różnorodna, jak nasi uczniowie.  Projektujemy zajęcia uwzględniając aktualne potrzeby konkretnych dzieci oraz efekty osiągnięte w poprzedzającym roku szkolnym.

zapraszamy do kontaktu

Rekrutacja

Kluczem do stworzenia klasy, w której uczniowie będą mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał jest właściwy dobór dzieci. Dlatego tworzymy klasy możliwie jednorodne do których uczęszczają dzieci będące na podobnym poziomie funkcjonowania.

dowiedz się więcej