autorskie programy

Dla kogo jesteśmy?

Jesteśmy niepubliczną szkołą dla dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym. Realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego oraz autorskie programy rozwijające kompetencje społeczne i komunikacyjne. Uczymy rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania emocji.

To miejsce dla :

Jesteśmy dla tych, którzy potrzebują indywidualnego podejścia pedagogów i programu nauczania dopasowanego do swoich zainteresowań.
Dla uczniów, którzy potrzebują specjalistycznej opieki, ale ze względu na wysoki potencjał intelektualny, tradycyjna szkoła specjalna nie jest dla nich odpowiednim miejscem.
Jesteśmy także dla dzieci, które będąc skierowane na zajęcia indywidualne nie mają możliwości rozwijać swoich kompetencji społecznych i nawiązywać przyjaźni.
Jesteśmy dla tych, którzy nie lubią lub ze względu na swoją wrażliwość, nie mogą uczęszczać do szkoły masowej
Dla dzieci, które nie odnajdują się w szkołach i klasach integracyjnych ze względu na trudności w nauce lub problemy z dostosowaniem się do zasad panujących w szkole.
Jesteśmy dla tych rodziców, którzy pragną objąć swoje dziecko specjalistyczną pomocą i zadbać o to, aby jego zajęcia edukacyjne były ciekawe, urozmaicone i przyjemne.
zapraszamy do kontaktu

Rekrutacja trwa

Kluczem do stworzenia klasy, w której uczniowie będą mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał jest właściwy dobór dzieci. Dlatego tworzymy klasy możliwie jednorodne do których uczęszczają dzieci będące na podobnym poziomie funkcjonowania.

dowiedz się więcej